Praktisch

Landgoed Schellerberg

Regelmatig organiseer ik op zaterdagochtend bijeenkomsten op Schellerberg.
Deelname is gratis. Geef je op via Contact, dan kom je op de mailinglijst en informeer ik je over tijd en plaats van samenkomst.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Het doorbrengen van 1 of meerdere dagdelen op Landgoed Schellerberg te Zwolle is voor je eigen risico. Een natuurterrein kent zijn eigen dynamiek. Schade door bv. vallende takken, insectenbeten  en ander ongerief als gevolg van het verblijven op Schellerberg is voor eigen risico.
Hetzelfde geldt als je deelneemt aan een groep onder mijn hoede die zich buiten Schellerberg bevindt.

Een groepsbijeenkomst geef ik geheel te goeder trouw, maar ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van wat besproken is en evenmin voor mijn optreden, handelen of voor de aanwijzingen die ik geef, dan wel het nalaten daarvan. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun welzijn gedurende het verblijf in mijn groep.

Netwerkcoaching

Aanmelding
Heb je behoefte aan het versterken van je netwerk dan kun je je aanmelden via vrijwilligersorganisatie Zwolle Doet! Telefoon 038 422 52 00.
Zwolle Doet! bekijkt vervolgens of je in aanmerking komt voor kosteloze begeleiding en koppelt je aan mij. Gedurende 8 à 10 bijeenkomsten begeleid ik je dan naar een sterker netwerk.

Aansprakelijkheid
Een sessie door mij geef ik je te goeder trouw, maar ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van wat besproken is en evenmin voor mijn optreden of handelen, dan wel het nalaten daarvan.