Netwerkcoaching

de therapie kamer

Naast mijn activiteiten op Landgoed Schellerberg ben ik ook werkzaam als Netwerkcoach.

Sociaal netwerk
Een sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk. Voor aanspraak, gezelligheid of hulp ben je aangewezen op de mensen om je heen. Sociale contacten helpen om een zelfstandig leven te leiden en aan de samenleving deel te nemen. Helaas lukt dit niet iedereen even goed. Wie een klein netwerk heeft, kan zich sneller eenzaam of buitengesloten voelen.

Wat is netwerkversterking?
Als coach help ik mensen hun sociale netwerk te vergroten of versterken. Als je weinig netwerk hebt om op terug te vallen of als blijkt dat het netwerk niet meer voldoet als gevolg van bepaalde levensgebeurtenissen, dan is het tijd om je huidige netwerk eens onder de loep te nemen. Netwerkversterking leidt ertoe dat je je minder eenzaam voelt, dat participatie en zelfredzaamheid toenemen en het zelfvertrouwen en plezier groeit. Je gaat er weer op uit en bent beter opgewassen tegen lastige situaties, omdat je weer een netwerk hebt waar je op terug kunt vallen.

Door het oplossen van de disbalans in jezelf wordt je leven weer harmonieus en neemt het inzicht in je situatie toe. De werkwijze die ik toepas is als volgt: in een aantal persoonlijke sessies help ik je bewust te worden hoe je jouw netwerk kunt versterken. We gaan met elkaar in gesprek en ik coach je met oefeningen die op een dieper bewustzijnsniveau liggen en die duidelijk maken wat je behoeftes zijn en waar het aan schort.

Spiegelen
De spiegel die ik je voorhoud geeft je helderheid en inzicht in jezelf. Het is een werkwijze die doorgaans goede resultaten oplevert. Meerdere sessies leiden naar diepere lagen in jezelf. Stap voor stap kom je verder, kun je verwerken en komt er weer ruimte voor de toekomst.

Ik loop een aantal maanden met je mee, help je nieuwe kracht te vinden en ik laat je opnieuw met jezelf kennis maken. Het is een positief en doelgericht proces. Het uitgangspunt is dat je weer in je element komt.

Concreet
Via de vrijwilligersorganisatie Zwolle Doet! (038 422 52 00) kun je je aanmelden. Zij leggen dan contact met mij en op die manier worden jij en ik gematcht. Het voordeel hiervan? Het is gratis! 🙂
Voor meer informatie kun je kijken bij Praktisch.

Begeleiding bij
  • eenzaamheid
  • angsten en depressies
  • isolement
  • trauma’s
  • rouwverwerking
  • chronische aandoeningen
    zoals astma, hoofdpijn, eczeem