De Moederborst Spaarpot voor voorspoed en geluk

Bij archeologische opgravingen in steden als Zwolle, Alkmaar, Dordrecht zijn spaarpotten gevonden die de vorm hebben van een moederborst. In de Middeleeuwen werd er in natura betaald, maar ook al met muntgeld. En ja, waar laat je dat geld? Vaak in een oude sok (ja, echt waar), maar een spaarpot had als voordeel dat je er niet zo makkelijk bij kon. Het was eigenlijk een soort kluisje. De moederborst was in die tijd symbool voor overvloed en welvaart, leven geven, toekomst en vruchtbaarheid. Hoe mooi….

Later, zo ongeveer eind 16e eeuw, kwamen het spaarvarken en ook wel de spaarhaan in de mode. De moederborst was voor pottenbakkers veel makkelijker om te maken, het had een eenvoudiger, natuurlijker vorm. Maar ook het varken en de haan stonden symbool voor overvloed. Elke boer, klein of groot, had als het maar enigszins kon een varken, wat kippen en een haan om vet te mesten. Zo zie je maar hoe materiële welvaart gewensdroomd werd aan natuurlijke welvaart-symbolen. Ik vind het een mooi voorbeeld van het samengaan van materiële en immateriële voorspoed.

Trend: thuis vergaderen

Groepsproces
Vergaderen bij een van je collega’s thuis opent een nieuwe sfeer, die het creatieve denkproces ten goede komt! Daar komen steeds meer bedrijven achter. Een van de collega’s opent letterlijk zijn of haar voordeur om toegang te geven aan de afdelingsmedewerkers. Je ziet hoe je collega woont en leeft, waar hij van houdt. Door bij iemand thuis te vergaderen is er al een flinke opstart barrière geslecht. Het onpersoonlijke, professionele is ineens omgezet in persoonlijk en in zekere zin kwetsbaar. De gezelligheid en het informele worden toegelaten en dat heeft invloed op de onderlinge samenwerking. Het is eigenlijk wel te vergelijken met een hei-sessie.

‘De volgende keer kan het bij mij hoor. Geen probleem!’

Stromende creativiteit
Het vertrouwen dat deze ene medewerker aan de anderen heeft geschonken betaalt zich uit in ongedwongenheid en luchtigheid. Zou het kunnen zijn dat iedereen wat makkelijker zijn muurtjes, maskers, zelfs misschien een enkel harnas kan laten zakken? Veiligheid komt ervoor in de plaats en het werkproces, creatieve proces, het denkproces kan daardoor makkelijker stromen.

Bij het zakelijk vrouwennetwerk waar ik lid van ben, was het thuis vergaderen eerder not done. Sinds kort doen we het nu toch bij een van de leden thuis en dat werkt goed. De onderlinge band is er sterker door geworden.

(Meer info in NRC van 8 maart 2018)