Natuurmeditatie


  • Landschap
  • Bomen, kruiden, dieren, mensen
  • Aarde, water, vuur, lucht, ether
  • Zien, horen, voelen, ruiken, proeven
  • Voorouderlijnen
  • Vertellingen
  • Zingen
  • Afstemmen

Landschappelijke schoonheid
Het IJsselgebied bij Zwolle heeft een bewonersgeschiedenis van de Bronstijd tot nu. Al die tijd hebben boeren het land bewerkt, voelen planten en dieren zich er thuis. Mijn familie bewoont dit gebied al vanaf de middeleeuwen. We hebben er door de tijd heen mede vorm aan kunnen geven. In dit mooie landschap gaan we de diepte van het gebied en van onszelf in.

Natuurwezenrijken
Weet je dat ook landschap een geheugen heeft? Het draagt de gebeurtenissen van ooit nog steeds met zich mee. Ervaart nog steeds pijnlijke ingrepen in het landschap, maar trilt ook nog na door mooie gebeurtenissen. Zo heeft ook de levende natuur een eigen identiteit. Bomen, bloemen, kruiden hebben een eigen specifieke energie. Elke boom heeft een andere identiteit en wil gezien worden, herkend worden als natuurwezen.

De verbinding van jou met het landschap
Natuurvolkeren gebruiken de natuur en de historie van een gebied ook als leermeester voor de eigen thema’s. Onzichtbare lagen van het landschap maken contact met jou. Alles wat jijzelf in je leven hebt meegemaakt kan verbinding maken met het landschap. Door innerlijk te werken komt dat aan de oppervlakte. Zo leer je patronen van jezelf herkennen en word je je meer bewust van eigen talenten en valkuilen.

Natuurochtenden
Ik organiseer regelmatig ochtenden om de natuur te beleven. Kijk voor de data in de Agenda. Je kunt je opgeven via Contact.