IJsselvallei


  • Landschap
  • Germanen en Kelten
  • Flora en fauna
  • Voorouders
  • Visualiseren
  • Tekenen
  • Verhalen vertellen

Op zoek naar jezelf
Het IJsselgebied bij Zwolle heeft een bewonersgeschiedenis van de Bronstijd tot nu. Al die tijd hebben boeren het land bewerkt, voelen planten en dieren zich er thuis. Mijn familie bewoont dit gebied vanaf de vroege middeleeuwen. We hebben er door de tijd heen mede vorm aan gegeven. In dit mooie landschap gaan we de diepte van onszelf en van het gebied in.

Sjamanisme
Sjamanen gebruiken de natuur en de historie van een gebied als leermeester voor de eigen thema’s. Onzichtbare lagen van het landschap maken contact met jou. Weet je dat ook landschap een geheugen heeft? Het draagt de gebeurtenissen van ooit nog steeds met zich mee.

De verbinding van jou met het landschap
Alles wat jijzelf in je leven hebt meegemaakt kan verbinding maken met het landschap. Door innerlijk werken kan dat boven komen. Zo leer je patronen van jezelf herkennen en word je je meer bewust van talenten en valkuilen.

Natuurochtenden
Ik organiseer regelmatig ochtenden om je eigen natuur te beleven. Kijk voor de data in de Agenda. Je kunt je opgeven via Contact.