Praktisch

Uitsluiting aansprakelijkheid
Als je deelneemt aan een bijeenkomst onder mijn hoede dan is dit voor je eigen risico. Dit geldt zowel voor bijeenkomsten die binnen in een gebouw plaatsvinden, als voor buiten-bijeenkomsten. De natuur kent zijn eigen dynamiek. Schade door bv. vallende takken, insectenbeten en ander ongerief is voor eigen risico.

Een (groeps)bijeenkomst geef ik geheel te goeder trouw, maar ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van wat besproken is en evenmin voor mijn optreden, handelen of voor de aanwijzingen die ik geef, dan wel het nalaten daarvan. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun welzijn gedurende het verblijf bij mij of in mijn groep.

Btw
De praktijk is vrijgesteld van btw-heffing.

Kamer van Koophandel
Inschrijvingsnr. Kvk: 71079467