Praktisch

Landgoed Schellerberg

Vanaf komend voorjaar 2020 organiseer ik weer bijeenkomsten op Schellerberg en in het IJsselgebied. Als je je opgeeft via Contact, dan kom je op de mailinglijst.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Het doorbrengen van 1 of meerdere dagdelen op Landgoed Schellerberg in Zwolle is voor je eigen risico. Een natuurterrein kent zijn eigen dynamiek. Schade door bv. vallende takken, insectenbeten en ander ongerief als gevolg van het verblijven op Schellerberg is voor eigen risico.
Hetzelfde geldt als je deelneemt aan een groep onder mijn hoede die zich buiten Schellerberg bevindt.

Een (groeps)bijeenkomst geef ik geheel te goeder trouw, maar ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van wat besproken is en evenmin voor mijn optreden, handelen of voor de aanwijzingen die ik geef, dan wel het nalaten daarvan. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun welzijn gedurende het verblijf bij mij / in mijn groep.

Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnr. Kvk: 71079467